Historik

99,78% drifttid
Inga händelser på 20 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 23 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 6 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 28 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 9 dagar!
AWS Degradation
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 4 dagar!
Load Balancing Errors
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Deposits Unavailable
Card Loading / 💸E-Transfer
Inga händelser på 11 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 4 dagar!
Systems Upgrade
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Systems Upgrade
Avbrott
Inga händelser på 8 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
Inga händelser på en dag!
Avbrott
Avbrott
Notifications / ✉️ Transactions
Periodisk tjänst
Services / 📱 Stack API
Avbrott
Periodisk tjänst
Services / 📱 Stack API
Avbrott
Avbrott
Notifications / ✉️ Transactions
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 13 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Deposits Not Processing
Card Loading / 💸E-Transfer
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Increased Push Notification Error Rates
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 23 dagar!
Bill Payments Unavailable
Payments / Bill Payments
Inga händelser på 5 dagar!
Two Factor Authentication Email Delay
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 15 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 20 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 2 dagar!
Service Outage
Card Loading / 💸E-Transfer
Inga händelser på 18 dagar!
Avbrott
Avbrott
Cascade Outage
4 berörda tjänster:
Avbrott
Notifications / ✉️ Transactions
Inga händelser på 10 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på 3 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 9 dagar!
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Störd tjänst
Services / 📱 Stack API
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Inga händelser på 22 dagar!
E-Transfer Partner Maintenance
Card Loading / 💸E-Transfer